Радослав Костов

1. "Историята през вековете", 9 и 10 класове, 7 ученици.

д-р Николина Георгиева

1. "Млад фермер", 10 и 11 класове, 15 ученици.

Валентина Василева

1. "Изучаване на АЕ - забавно, лесно, интересно", 9 клас, 7 ученици.

2. "Екопътеките в Добруджа - познати и непознати", 10 клас, 15 ученици.

Пламен Димов

1. "Скаути за здраве", 9,10 и 11 класове, 15 ученици.

инж. Петър Петров

1. "Математиката - интересна и любопитна", 10 и 11 класове, 8 ученици.