2. Английски език

Христо Георгиев Милушев

3. Български език и литература

Янка Димова Цапрева

4. Ученето на английски език - забавно, лесно, интересно

Валентина Савова Василева

5. Придобиване на допълнителни знания по български език

 

Янка Димова Цапрева

Групи по интереси:

1. Екопътеките на Добруджа - познати и непознати

Валентина Савова Василева

2. Млад фермер

Диана Димитрова Къдрекова-Николова

3. Историята през вековете

Радослав Костадинов Костов

4. Скаути за здраве

 

Пламен Петров Димов