Среща по проект „(Пре)откриване на конете“

 

Във връзка с изпълнението на проект „(Пре)откриване на конете“ № 2015-1-AT01-KA219-00496, по програмата Еразъм+, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики”, „Стратегически партньорства само за училища” екип от 6-ма представители на ПГВМ взеха участие в петия краткосрочен обмен на ученици по проекта от 06.11.1017 до 10.11.2017г. във Франция.

Екипите от Австрия, България, Германия, Дания, Италия, Испания, Португалия, Турция и домакина от Франция осъществиха предварително планираните за срещата дейности по темата: „География и икономика на конете“. Учениците Анна-Мария Черникова, Карделен Сали, Сава Савов от 10а клас и Теодор Радев от 11а клас проведоха 3-часов урок по конна езда за начинаещи; наблюдаваха френска обездка; дейности на конната полиция; изнесоха презентация относно        породите коне в България и тяхното развъждане с оглед на географските особености на страната; представиха презентация за икономическото въздействие на конната промишленост в България. Участниците посетиха най-големият националнен конен център в гр.Сомю́р.