ПДФ Печат Е-мейл

Име: инж.-техн. Димка Рафаилова

Учител по:

Основи на технологията на хранителните продукти

Лабораторна техника и апаратура
Технологично обзавеждане в хранително-вкусовата промишленост
Основи на храненето и диетиката
Учебна практика - Лабораторна техника и апаратура
Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост
Функционални храни и биохрани
Добавки в храните
Опаковки и опаковъчна техника
Хранително законодателство
Екологични норми в хранително-вкусовата промишленост
Технология на производство на напитки
Технологии на преработка на животни и техните продукти

Мобилен: 0885155865