Име: д-р Емил Колев

Учител по: Ветеринарна медицина

Кабинет: 14

През 1993 г. завършва ТУ Стара Загора - степен магистър, специалност ветеринарна медицина.

Тел.: 0878/518487