ПДФ Печат Е-мейл

ГРАФИК
за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2017/2018 г.
(съгласно Заповед № РД09-4141/29.08.2017 г. на МОН)

 

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

 • Български език и литература - 21 май 2018 г., начало 08.00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г., начало 08.00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 май 2018 г. до 01 юни 2018 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ МАЙ - ЮНИ

 • 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г. – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт.

 • до 18.05.2018 г. – Допускане до ДЗИ. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали; Издаване на служебна блежка за допускане до държавни зрелостни изпити

 • до 13.06.2017 г.– Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

 

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

 • Български език и литература - 28 август 2018 г., начало 08.00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2018 г., начало 08.00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 05 септември 2018 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

 • 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г. – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

 • 23.08.2018 г. - Допускане до ДЗИ

 • до 24.08.2018 г. – Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали; Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 • до 10.09.2018 г. – Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити