ПДФ Печат Е-мейл

Началото на ветеринарно–медицинското образование в Добрич поставено през 1959 година, когато по настояване на обществеността в града е открит Ветеринарен техникум с прием след завършено средно образованиe, с курс на обучение – 2 години.

Техникумът функционира до 1969 година, през което време подготвя близо 500 специалиста „ветеринарен техник”, след което по икономически и политически съображения е закрит.

Бурното развитие на селското стопанство и в частност на животновъдството  в Добруджа през края на 70-те и началото на 80-те години и острата необходимост от специалисти – ветеринарни техници, поставят въпроса за възстановяване на техникума.

Със Заповед на Министъра на народната просвета № Р-31-517 от 05.08.1983 година в гр. Добрич се създава Техникум по ветеринарна медицина. За негов пръв директор е назначен д-р Борис Кьосев – бивш началник на ОВМЦ, а за учебна база е определена една от сградите на селскостопанския техникум в града. За преподаватели са привлечени ветеринарни лекари с дългогодишен опит, като д-р Георги Калинков, д-р Атанас Атанасов, д-р Райно Отузбиров, д-р Игнат Петров, д-р Панайот Ангелов, д-р Стефан Николов, д-р Иванка Пенева, зооинженер  Бонка Радева, д-р Стефан Николов, д-р Никола Николински, д-р Никола Назъров, Георги Ефтимов и други.

Обучението е в четиригодишен курс, след завършено основно образование и двугодишен курс след завършено средно образование. Интересът на кандидатите е изключително голям, което налага райониран прием от областите Добрич, Варна, Шумен, Разград, Търговище, Силистра и Русе.

Още в първите години се създават специализирани кабинети по основните клинични дисциплини, лаборатории и учебно опитна база в с. Врачанци, която през 1995г. се премества в кв. Рилци в града.

В началото на 90-те години се въвежда 5-годишен курс на обучение по специалността „Ветеринарен техник” с интензивно изучавани на френски език, с прием след седми клас. Установяват се контакти със сродни училища във Франция.

През 2001 година е въведена специалността „Ветеринарен лаборант”, а през 2006 година, атрактивна за Европа и света - „Селски туризъм”.

През 2019 година е въведена специалността „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, а за учебната 2021/2022 - „Лаборант“

Понастоящем работата по Европейски проекти дава възможност за задълбочаване на контактите със земеделски училища от Франция, Швеция, Австрия и други европейски държави. През последните години  над 400 възпитаника на училището са посетили партньорите ни с финансовите средства, предоставени ни  по тези проекти.

Със Заповед на министъра на образованието и науката с № РД-09-332 от 07.04.2003 година, училището се преименува в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов”.

Със Заповед на министъра на образованието и науката №14-131 от 13.06.2016г., по предложение на министъра на земеделието и храните, училището се определя със статут на общинско.