Документи ПДФ Печат Е-мейл

Учебна документация за учебната 2022/2023 г.

Правилник за дейността на ПГВМ за учебна 2023/2024

Годишен план за работата на ПГВМ през учебната 2023/2024

План за контролната дейност на помощник директора по учебно-производствената дейност на ПГВМ за учебната 2023/2024

План за контролната дейност на помощник директора по учебната дейност на ПГВМ за учебната 2023/2024

План за контролната дейност на директора на ПГВМ за учебната 2023/2024

План за квалификационната дейност на ПГВМ за учебната 2023/2024

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГВМ за учебната 2023/2024

Правилник за работа с електронен дневник Школо за учебната 2022-2023 година

Етичен кодекс на училищната общност на ПГВМ през учебната 2022/2023

План за действие с финансиране за учебната 2022/2023 година към Стратегия за развитие на ПГВМ „проф. д-р Георги Павлов“ за периода 2020/2021 до 2024/2025 учебна година

План за контролната дейност на директора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич за учебната 2022/2023 година


Училищна програма за предоставяне на равни възможности за Приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2022/2023г

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022/2023г

ЗБУТ за учебната 2022/2023г

Годишен план за работата на ПГВМ през учебната 2022/2023г.

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов"

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2022/2023г.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за VIIIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за VIIIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за VIIIБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за VIIIБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за VIIIБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за VIIIБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за IXА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXА клас.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за IXБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за IXБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXВ клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XВ клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XIБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XIБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XIIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XIIБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2023/2024г. за XIIБ клас-2ра група.

 

Индикативен списък на услуги

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства и дипломи.

Издаване  на диплома за средно образование.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

 

Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

Образци на бланки за документи

Заявление - издаване на европейско приложение към диплома за средно образование.

Заявление - издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства и дипломи.

Заявление - издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Заявление -  издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 

Архив