ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Международни проекти
https://www.dropbox.com/s/x85i785v6mh1o7z/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf?dl=0
Всички страници

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ в периода 2017 г. - 2020 г.

 

ЕРАЗЪМ+ ЖИВОТНИТЕ (НОЙ):
ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ, ВЪПРОС НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА ...

 

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ в периода 2015 г. - 2018 г.

„(Пре)откриване на конете“ 2015-2018

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ в периода 2006 г. - 2017 г.

„Здравословен живот“ 2015-2017

 

Семейното фермерство в Белгия и Холандия - изучаване на добри европейски практики с цел развитие на устойчиво животновъдство в подкрепа на бъдещите български фермери” 2015-2016

"Европейско училищно радио: Гласът на младите европейци" 2012 - 2014

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ПАРТНЬОРСТВА

"Европейски паспорт на уменията в селското стопанство" 2012 - 2014

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОБИЛНОСТ

"Модерни практики и технологии за отглеждане и лечение на селскостопански животни в област Фландрия, Белгия" 2012 - 2013

"Литва и България - наследството на две стари европейски култури" 2011 - 2013

"Защита на животните в Европа"

"Гордост и предразсъдъци - да преодолеем заедно стереотипите"

"Насърчаване четенето и грамотността с ИКТ"

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОБИЛНОСТ

"Младежта в действие"