ПДФ Печат Е-мейл

Повече професионални умения чрез ЕРАЗЪМ+“

УЧЕНИЦИ

УЧИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

 

 

Проекти в периода 2017 г. - 2021 г.

 

YELL - „Млади предприемачи на европейско обучително ниво“

 

 

 


TE.EN.FARM - „Обучение по предприемачество за нови фермери“


 

ЕРАЗЪМ + ЖИВОТНИТЕ (НОЙ):
ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ, ВЪПРОС НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА ...
ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ, в европейската култура, един ВЪПРОС НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА ...

 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ успешно завърши дейностите по проект „ЕРАЗЪМ+"„Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“ Ключова дейност 2 —— „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” дейност „Стратегически партньорства“ сектор „Училищно образование“ галерия

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ успешно завърши дейностите по проект „Обучение по предприемачество за нови фермери“галерия

„Здравословен живот“ 2015-2017

 

Семейното фермерство в Белгия и Холандия - изучаване на добри европейски практики с цел развитие на устойчиво животновъдство в подкрепа на бъдещите български фермери” 2015-2016

"Европейско училищно радио: Гласът на младите европейци" 2012 - 2014

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ПАРТНЬОРСТВА

"Европейски паспорт на уменията в селското стопанство" 2012 - 2014

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОБИЛНОСТ

"Модерни практики и технологии за отглеждане и лечение на селскостопански животни в област Фландрия, Белгия" 2012 - 2013

"Литва и България - наследството на две стари европейски култури" 2011 - 2013

"Защита на животните в Европа"

"Гордост и предразсъдъци - да преодолеем заедно стереотипите"

"Насърчаване четенето и грамотността с ИКТ"

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОБИЛНОСТ

"Младежта в действие"