Прием 2018/2019 ПДФ Печат Е-мейл

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас

* "Ветеринарен техник" с разширено изучаване на английски език

* "Ветеринарен техник" и "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки" с разширено изучаване на английски език


Заповед на Министъра на образованието и науката


Дейности и важни срокове

 

Бланка- ЗАЯВЛЕНИЕ За удобство на родителя и ученика, гимназията предлага услугата- "Служебно попълване и подаване на заявление за кандидатстване след VII клас", стига да са налице следните документи!

  • - Диплома или заверен оригинал
  • - Заявление по образец съгласно Наредба 10 от 01.09.2016 г.  10 ОТ 01.09.
  • - Служебна бележка с оценките от НВО
  • - Медицинско свидетелство

За вас родители