Прием 2017/2018 ПДФ Печат Е-мейл

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас

* "Ветеринарен техник" с разширено изучаване на английски език

* "Ветеринарен лаборант"  с разширено изучаване на английски език

* "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки" с разширено изучаване на английски език

Важна информация

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII клас

 

* "Ветеринарен техник"

* "Ветеринарен лаборант"

* "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"

Важна информация

За вас родители