ПДФ Печат Е-мейл

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

Учебна 2022/2023 година:

Проект „Ученически практики - 2”

 

Учебна 2021/2022 година:

Ученически практики -2

Проект „Ученически практики - 2”


Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ


Учебна 2020/2021 година:

"Подкрепа за успех"

1. Допълнителни обучения:

· БЕЛ - 8 клас, с ръководител: Валентина Василева, 5 ученици;

· БЕЛ - 9 клас, с ръководител Ива Иванова, 7 ученици;

· БЕЛ - 10 клас, с ръководител Ива Иванова, 8 ученици;

· АЕ- 8 клас, с ръководител: Валентина Василева, 5 ученици;

· Математика - 10 клас, с ръководител: Добринка Катранджиева, 5 ученици;

2. Занимания по интереси:

· "Природата - наш дом" - 9 клас, с ръководител: Валентина Василева, 15 ученици;

· "Млад фермер" - 9 клас, с ръководител д-р Диана Къдрекова, 15 ученици;


„Успех“

 

"Твоят час!"