Практики ПДФ Печат Е-мейл

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

  • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

  • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

  • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.