Печат

Дати за организация и провеждане на ДЗИ за учебната 2020/2021 г.

Дати за организация и провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2020/2021 г.

Дати за организация и провеждане на НВО за учебната 2020/2021 г.

Инструктаж за зрелостника