Бюджет Печат

Отчет за IV  тримесечие на 2016 г.

Отчет за I  тримесечие на 2017 г.

Отчет за II  тримесечие на 2017 г.

Отчет за III  тримесечие на 2017 г.

Отчет за IV  тримесечие на 2017 г.

Отчет за I  тримесечие на 2018 г.

Отчет за II  тримесечие на 2018 г.

Отчет за III тримесечие на 2018 г.

Отчет за IV  тримесечие на 2018 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет за I тримесечие на 2019 г.

Отчет за II тримесечие на 2019 г.

Отчет за III тримесечие на 2019 г.