Бюджет Печат

Бюджет 2021 г.

Отчет за III тримесечие на 2021г.

Отчет за II тримесечие на 2021г.

Отчет за I тримесечие на 2021г.

Бюджет 2020 г.

Отчет за I тримесечие на 2020г.

Отчет за II тримесечие на 2020г.

Отчет за III тримесечие на 2020г.

Отчет за IV тримесечие на 2020г.

Бюджет 2019 г.

Отчет за I тримесечие на 2019 г.

Отчет за II тримесечие на 2019 г.

Отчет за III тримесечие на 2019 г.

Отчет за IV тримесечие на 2019 г.

Отчет за I  тримесечие на 2018 г.

Отчет за II  тримесечие на 2018 г.

Отчет за III тримесечие на 2018 г.

Отчет за IV  тримесечие на 2018 г.

Отчет за I  тримесечие на 2017 г.

Отчет за II  тримесечие на 2017 г.

Отчет за III  тримесечие на 2017 г.

Отчет за IV  тримесечие на 2017 г.

Отчет за IV  тримесечие на 2016 г.