Печат

Преподаватели

 

1. Задължителна професионална подготовка

 

д-р Светла Тодорова

д-р Даниел Димитров

д-р Николина Георгиева

д-р Диана Къдрекова

д-р Свилен Фоков

инж.-техн. Димка Рафаилова

д-р Емил Колев

 

2. Задължителна подготовка


Ива Станиславова - Български и литература

Валентина Василева - Български и литература; Английски език; Руски език

Христо Милушев - Английски език

Андриян Андреев - Ръководител направление ИКТ

Станислав Колев - История и цивилизация; География и икономика; Философски цикъл

Добринка Катранджиева - Математика; Физика и астрономия; География и икономика

Мирослав Маринов - Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда

Ивелина Димова - Физика и астрономия; Химия и опазване на околната среда; Аналитична химия

Живка Райкова - Икономика

Пламен Димов - Физическа култура и спорт