Преоткриване на конете ПДФ Печат Е-мейл

Проект: „(Пре)откриване на конете“

Програма „Еразъм+“

По ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор "Училищно образование", добричката гимназия работи по два международни проекта: „(Пре)откриване на конете“ и „Здравословен живот“.

 

 

 

Училища от Австрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Португалия, Турция и Франция са партньори на ветеринарната гимназия по проект „(Пре)откриване на конете“, който е с продължителност 35 месеца и финансиран с 368 875 евро (38 010 евро за ПГВМ). Основната идея на проекта е да повиши знанията за конете сред младите хора, като добър начин те да прекарват полезно свободното си време; икономически, социални и спортни измерения от отглеждането и общуването на човека с конете. Участниците разработват учебни материали за конете като направят преглед на образци от литературата, история, философия, етика, икономика, география, здраве и спорт. Те посещават конни бази и музеи, конни състезания и фестивали, участват в уроци по езда и преходи с коне.

През първата година на проекта, партньорите активно са участвали в практически обучения, а общите продукти, създадени от всички партньори са лого на проекта и уеб сайт с изработените учебни материали по темите "Образът на коня в историята, митологията и религията", "Наука и биология за коня", работни листи с упражнения за самостоятелна работа и оценъчни форми.

Ветеринарната гимназия в Добрич организира първата транснационална среща по проекта, в която са взеха участие 12 учители от училищата-партньори. Последваха два краткосрочни обмена на групи ученици в Португалия и Австрия, в които взеха участие 10 ученици от гимназията.

През втората година на проекта, участниците се фокусират в създаването на учебни материали на теми комуникацията между кон и човек, лечебните свойства на ездата за деца със специални потребности, здраве, благополучие и ветеринарно обслужване на конете и многоезичен онлайн речник с конна тематика.

Проведен е обмен на ученици в Германия (м.септември 2016г), в който участваха 5-ма ученика от ПГВМ, а други 4-ма ученика предстои да участват в обмена на ученици в Испания (м.април 2017г)

През м. февруари 2017г.беше проведена среща на координаторите в Италия.