Учебна документация за учебната 2022/2023г.

Правилник за работа с електронен дневник Школо за учебната 2022-2023 година

Етичен кодекс на училищната общност на ПГВМ през учебната 2022/2023

План за действие с финансиране за учебната 2022/2023 година към Стратегия за развитие на ПГВМ „проф. д-р Георги Павлов“ за периода 2020/2021 до 2024/2025 учебна година

План за контролната дейност на директора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич за учебната 2022/2023 година


Училищна програма за предоставяне на равни възможности за Приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2022/2023г

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022/2023г

ЗБУТ за учебната 2022/2023г

Годишен план за работата на ПГВМ през учебната 2022/2023г.

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов"

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2022/2023г.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за VIIIА клас.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за VIIIБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за VIIIБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за IXВ клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XБ клас-1ва група.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIБ клас-1ва група.

.Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIБ клас-2ра група.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2022/2023г. за XIIА клас.

Учебна документация за учебната 2021/2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност на ПГВМ през учебната 2021/2022 година.

Мерки за повишаване качеството на образованието в професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Г. Павлов” гр.Добрич.

Училищна програма за превенция за ранно напускане от образователната система.

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи 2021/2022г.

График на организацията на учебния ден в ПГВМ за учебната 2021/2022 г.

План за контролната дейност на директора на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов"

План за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов"

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2021/2022г.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIА клас.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XА клас.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XIА клас.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XIIА клас.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIБ клас-1ва група.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за IXБ клас-1ва група.


Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно образование за учебната 2021/2022г. за XБ клас-1ва група.


Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIБ клас-2ра група.


Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за IXБ клас-2ра група.


Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за XБ клас-2ра група.


Училищен учебен план по професия "Лаборант" - 524040 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за VIIIВ клас.

 

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование за учебната 2021/2022г. за IXА клас.

 

Учебна документация за учебната 2020/2021 г.

План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата

Стратегия за развитие на ПГВМ "Професор д-р Георги Павлов за периода от 2020/2021 до 2024/2025 учебна година.

Годишен план за работата на ПГВМ през учебната 2020/2021 г.

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

График на организацията на учебния ден в ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

Училищна програма за превенцията за ранно напускане от образователната система.

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи.

Училищен учебен план по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - 541060 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 без разширено и без интензивно изучаване на чужд език - В6 за ученици, след завършено основно  образование.

Училищен учебен план по професия "Ветеринарен техник" - 640010 с разширено изучаване на чужд език - В4 за ученици, след завършено основно  образование.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд при провеждане на възпитателна, учебна и извънучилищна дейност в ПГВМ за учебната 2020/2021 г.

Седмично разписание за първи срок на учебната 2019/2020 г.

ВПОРЗ за учебната 2019/2020 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 г.

ЗБУТ за учебната 2019/2020 г.

План за контролната дейност на директора за учебната 2019/2020 г.

Правилник за дейността на ПГВМ за учебната 2019/2020 г.

 

Седмично разписание за първи срок на учебната 2018/2019г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов" за учебната 2018/2019 година.

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов"за учебната 2018/2019 гдина.

Годишен план за работата на ПГВМ през учебната 2018/2019 година.

План за контролната дейност на директора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина  "Проф. д-р Г. Павлов" за учебната 2018/2019 година.

График на организацията на учебния ден в ПГВМ за учебната 2018/2019 година.

Вътрешни правила за организация на работната заплата в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов" за учебната 2018/2019 година.

Правилник за осигуряване за безопасни условия на обучение, възпитание и труд при провеждане на възпитателна, учебна и извънучилищна дейност в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов"за учебната 2018/2019 година.

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година.

График юли-2018 г.  на изпитна сесия за оформяне на срочна/годишна оценка

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 г.

Правилник за дейността на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година, приет на заседание от ПС.

Правилник за вътрешния трудов ред на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

Правилник за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд

Стратегия за развитие на ПГВМ  "Проф. д-р Г. Павлов" за периода 2016-2020 г. и план за действие и финансиране

План за действие по стратегията с финансиране на гимназията - 2017/2018 г.

Стратегия за подобряване качеството на обучението по БЕЛ на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Система за подобряване работата с родителите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Училищна програма за превенция на ранно напускане от образователната система

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за предоставяне на мрежа от образователни услуги на ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов".

Годишен план за работата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за контролната дейност на Директора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за квалификационната дейност на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Г. Павлов" за 2017/2018 учебна година.

План за дейността на методическото обединение на учителите по общообразователна подготовка за 2017/2018 учебна година.

План за дейността на методичното обединение на учителите по професионална подготовка за 2017/2018 учебна година.

Вътрешни правила за организация на РЗ в ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов"