ПДФ Печат Е-мейл

ГРАФИК
за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2016/2017 г.
(съгласно Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. на МОН)

 

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

 • Български език и литература - 19 май 2017 г., начало 08.00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2017 г., начало 08.00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2017 г. до 02 юни 2017 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ МАЙ - ЮНИ

 • 06.03.2017 г. – 17.03.2017 г. – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт.

 • до 18.05.2017 г. – Допускане до ДЗИ. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали; Издаване на служебна блежка за допускане до държавни зрелостни изпити

 • до 09.06.2017 г.– Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

 

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

 • Български език и литература - 28 август 2017 г., начало 08.00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2017 г., начало 08.00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 05 септември 2017 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

 • 03.07.2017 г. – 14.07.2017 г. – Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

 • 24.08.2017 г. - Допускане до ДЗИ

 • до 25.08.2017 г. – Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали; Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 • до 11.09.2017 г. – Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити