Бюджет ПДФ Печат Е-мейл

Бюджет 2024

Отчет за I тримесечие на 2024г.

Бюджет 2023

Отчет за IV тримесечие на 2023г.

Отчет за III тримесечие на 2023г.

Отчет за II тримесечие на 2023г.

Отчет за I тримесечие на 2023г.

Бюджет 2022 г.

Отчет за IV тримесечие на 2022г.

Отчет за III тримесечие на 2022г.

Отчет за II тримесечие на 2022г.

Отчет за I тримесечие на 2022г.

Бюджет 2021 г.

Отчет за IV тримесечие на 2021г.

Отчет за III тримесечие на 2021г.

Отчет за II тримесечие на 2021г.

Отчет за I тримесечие на 2021г.

Бюджет 2020 г.

Отчет за IV тримесечие на 2020г.

Отчет за III тримесечие на 2020г.

Отчет за II тримесечие на 2020г.

Отчет за I тримесечие на 2020г.

Бюджет 2019 г.

Отчет за I тримесечие на 2019 г.

Отчет за II тримесечие на 2019 г.

Отчет за III тримесечие на 2019 г.

Отчет за IV тримесечие на 2019 г.

Отчет за I  тримесечие на 2018 г.

Отчет за II  тримесечие на 2018 г.

Отчет за III тримесечие на 2018 г.

Отчет за IV  тримесечие на 2018 г.

Отчет за I  тримесечие на 2017 г.

Отчет за II  тримесечие на 2017 г.

Отчет за III  тримесечие на 2017 г.

Отчет за IV  тримесечие на 2017 г.