Ръководство ПДФ Печат Е-мейл

д-р Светла Димитрова Тодорова - Директор

 

Родена на 09.08.1959 година. Завършила е ветеринарна медицина във ВИЗВМ гр. Стара Загора /сега Тракийски университет/. Професионалният си път започва като ветеринарен лекар в РВМС град Добрич през 1986, а от 1988 година е преподавател по ветеринарна медицина в Техникум по ветеринарна медицина град Добрич /сега Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов”/. От 1996 година изпълнява длъжността помощник-директор по учебно-производствената дейност, а от м.февруари 2005 година след провеждане на конкурс е назначена за директор в ПГВМ.

Под нейно ръководство са реализирани множество регионални и национални проекта и дванадесет международни европейски образователни проекта.

Владее руски и английски език. Семейна, с две деца.

 

д-р Николина Харизанова Георгиева - Заместник - директор

по учебната дейност

д-р Иван Пеев Дънков - Заместник -директор

по учебно-производствената дейност