ПДФ Печат Е-мейл

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

"Подкрепа за успех"

Учебна 2020/2021 година:

1. Допълнителни обучения:

· БЕЛ - 8 клас, с ръководител: Валентина Василева, 5 ученици;

· БЕЛ - 9 клас, с ръководител Ива Иванова, 7 ученици;

· БЕЛ - 10 клас, с ръководител Ива Иванова, 8 ученици;

· АЕ- 8 клас, с ръководител: Валентина Василева, 5 ученици;

· Математика - 10 клас, с ръководител: Добринка Катранджиева, 5 ученици;

2. Занимания по интереси:

· "Природата - наш дом" - 9 клас, с ръководител: Валентина Василева, 15 ученици;

· "Млад фермер" - 9 клас, с ръководител д-р Диана Къдрекова, 15 ученици;

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ


„Успех“

 

"Твоят час!"