Успех ПДФ Печат Е-мейл
Тези дейности са чудесна възможност да се разнообрази ежедневието на учениците и са допълнителна мотивация за ангажиране в свободното време. Клубовете дават възможност за развитие на индивидуалните възможности на всеки ученик като знаещ, можещ и мотивиран да намери успешно своята житейска и професионална реализация.

В клуб „Скаутски здравен лагер” учениците получават знания, умения и навици за адекватна реакция в екстремни ситуации. С голям интерес участниците се включват в преходите, които осъществиха в различни местности и в изграждането на палатков лагер. Запознават се с мерките за безопасност в полеви условия. Клубът дава възможност за стимулиране на лидерските умения на учениците, развитието на техните качества и работа в екип.

В клуб „Млад фермер” учениците се запознават с новостите в Европейските фондове и програми- ОП „Програма за развитие на селските райони”, с видовете субсидии и начина за кандидатстване. При посещенията си в различни ферми имат възможност да видят използване на компютърни технологии при съвременното животновъдство. Като бъдещи ветеринарни лекари и ветеринарни техници с голям интерес наблюдават различни видове манипулации във ветеринарни клиники. В „Центъра за защита на природата и животните” имат възможност отблизо да наблюдават какви грижи за животните се полагат там. Запознават се с най- новите тенденции в био- и еко- земеделието и отглеждането на аквакултури.

Клуб „Зелени алтернативи” има за цел повишаване на екологичната култура и отговорността на младите хора към околната среда. Участниците в клуба с голямо желание търсят информация за уникалната флора и фауна на посещаваните от тях природни резервати: „Балтата”, „Болата”, „Яйлата”,”Дуранкулашко езеро”, „Камен бряг”. Излизането сред природата, показа желанието на децата да водят природосъобразен начин на живот и да разнообразят монотонното си ежедневие.

Клуб „Здравословно” е предназначен за популяризиране на здравословния начин на живот и приобщаване на повече хора към тази идея. С интерес и удоволствие, участниците в клуба споделят мнения за подбор на храните, състава им и начините за приготвянето им. Изготвят хранителни режими и изясняват тяхното въздействие върху организма. Анализират как двигателната активност се отразява благотворно за развитието на здрав млад организъм.

В клуб „Народни танци”, децата имат възможност да усвоят специфичните движения на фолклорните танци, да се насладят на неповторимите ритми на българските хора и ръченица. Научават много за разнообразието на народната музика и танци от различните фолклорни области на България.

Клуб „Аз, фотографът” е стартова площадка за придобиване на фотографски умения, за изграждане на усет към красивото. Учениците получават практически умения за правене на снимки така че да уловят пулса на времето и пространството. Клубът дава възможност на участниците да видят света през обектива на фотоапарата и да запечатат неповторими мигове от великолепието на света. Видяното трябва да бъде уловено така, че да може да говори, да разказва и да омайва зрителя.

В клуб „Европейско пътешествие между страни и езици“, учениците правят общ преглед на политиките на ЕС в областта на езиците, научават любопитна информация за европейските езици, запознават се с официалните, регионални и малцинствени езици. Участниците изготвят аудио материали с основни думи и изрази на различни езици, правят виртуална разходка и играят образователни игри за Европа. Учениците се запознават с честването на Коледа и пролетните празници в страните от ЕС. Получават информация за европейските институции и образователни програми.