Обществен съвет Печат

Правилник

Правомощия на Обществения съвет

Списък на членовете на Обществения съвет

Съобщение от директора на ПГВМ за свикване на събрание на Обществения съвет

Протокол 1  от събранието на Обществения съвет

Протокол 2  от събранието на Обществения съвет